Uredi vsebino
Domov     Kontakt     Kazalo    
spacer

Merilne celice arhiv

Uredi vsebino

 

                            Elektromehanski pretvornik ST 400

 

 

 

ST400 je elektromehanski pretvornik, namenjen za merjenje raztezkov velikostnega razreda do 400 ţm/m.

Osnova pretvornika je posebno oblikovano jekleno telo - preizkusna epruveta, na katerega so nalepljeni uporovni merilni lističi. Lističi so med seboj povezani v polni Wheatstonov mostič z upornostjo 350 S2.

 

 

Opis:

 

Pretvornik z vijaki pritrdimo na podlago, kjer želimo meriti deformacije, ki nastanejo zaradi delovanja sile. S pretvornikom lahko linearno merimo raztezke in skrčke. Montaža je enostavna in jo lahko hitro izvedejo vzdrževalci opreme po priloženih navodilih. Glede na površino lahko pretvornik pritrdimo direktno na merjenec ali uporabimo ploščice za varjenje s predhodno vrezanimi navoji.

 

Pretvornik je prvenstveno namenjen za merjenje sil na stiskalnicah, lahko pa ga uporabimo tudi za druge sorodne meritve.

 

Uporovni merilni lističi zagotavljajo visoko stopnjo zanesljivosti, časovno in temperaturno stabilnost pretvornika ter zanesljivo delovanje v težkih industrijskih pogojih. Pretvornik lahko zaradi majhnih dimenzij in neobčutljivosti na vibracije namestimo v neposredni bližini orodja, na mestih, kjer pričakujemo največje raztezke.

 

Pretvorniki 5T400 so tovarniško uparjeni na 1 %, tako da ob zamenjavi pretvornika ni potrebno ponovno drago in zamudno umerjanje celotnega sistema.

 

 

Odlike:

 

·         merjenje sil na stiskalnicah;

·         montaža na ogrodju, stebru, vodilih ali gonilnih drogovih;

·         pritrditev z vijaki na telo ali na privarjene podložne plošče;

·         občutljivost pretvornikov je uparjena na +- 1 %;

·         za merjenje raztezkov in skrčkov;

·         uporovni merilni lističi za dolgotrajno stabilnost;

 

 

Postopek montaže:

 

Če je površina merjenca ravna, montiramo pretvornik neposredno na telo:

·         z ročno brusilko pripravi gladko in čisto površino;

·         pozicioniraj vrtalno šablono in izvrtaj centalno izvrtino;

·         s sornikom pritrdi šablono in jo postavi v ustrezno smer;

·         izvrtaj preostale štiri izvrtine;

·         odstrani šablono irţ vreži navoje z navojnimi svedri;

·         pritrdi S5T400 pretvornik s priloženimi vijaki in podložkami;

·         namesti zaščitni pokrov in ga po potrebi zatesni s silikonskim lepilom;

Pri neravnih ali hrapavih površinah montiramo pretvornik na podložne plošče:

·         z brusilko očisti površino, da je primerna za varjenje;

·         pritrdi podložne plošče na šablono za varjenje;

·         pritisni podložne plošče na površino telesa;

·         zavari s treh strani podložne plošče;

·         odstrani šablono za varjenje;

·         pritrdi ST400 pretvornik s priloženimi vijaki in podložkami;

·         namesti zaščitni pokrov in ga po potrebi zatesni s silikonskim lepilom;

 

Pretvornik, pritrjen na hitrotekočo stiskalnico

 

 

Tehnični podatki:

 

MERILNO PODROČJE

 

od 0 do +-400 um/m

 

PREOBREMENITEV

 

600 pm/m

 

UPORNOST

 

RIN=ROUT=350 Ohm

 

NAPAJANJE

 

5-lO VDC ali AC

 

IZHODNI SIGNAL

 

400 um/m =1 m V/V +- 1 %

 

DIMENZIJE PRETVORNIKA

 

58x26 x6.5mm

 

DIMENZIJE ZAŠČITNEGA

POKROVA:

 

70x45x35mm

 

MONTAŽNI PRIBOR

 

 

šablona za izvrtine, podložna plošča in šablona za varjenje

 

       

                                                                                                         PF merilnik -

       univerzalni merilnik raztezka za jeklene konstrukcije

 

 

 

PF pretvornik vtisnemo neposredno v konstrukcijo, kar omogoča zanesljivo in natančno merjenje raztezka. Oblika pretvornika omogoča enostavno montažo.

PF pretvornik daj e točen in zanesljiv podatek o teži in silah v vaši napravi ali konstrukciji.

 

Rezultat ideje, da bi razvili element , ki lahko postane del mehanske konstrukcije, je PF pretvornik.

Posebno načrtovana oblika, uporabljena tehnologija uporovnih merilnih lističev in nerjaveča izvedba nam zagotavljajo uspeh tudi v najslabših pogojih.

Pretvornik ima neomejene možnosti uporabe. V vsaki napravi, konstrukciji ali stroju lahko z njim merimo veličino, ki nas zanima.

 

 

Uporaba pretvornika:

 

·         tehtanje silosov;

·         tehtanje cistern;

·         merjenje sile v poljedelskih strojih;

·         merjenje sile v dvigalih tovornjaka;

·         merjenje sil v konstrukcijah;

·         merjenje sil v mlinih;

·         tehtanje na žerjavih;

·         zaščita pred preobremenitvijo žerjava;

·         merjenje obrabe orodja v stiskalnicah;

·         namenske merilne celice;

·         ... in vaš tehtani problem;

 

 

Odlike:

 

·         nosilnosti od nekaj sto kilogramov do tisoče ton;

·         vse z enakim pretvornikom, odvisno od vaše konstrukcije;

·         enostavna montaža;

·         vgradnja v obstoječe konstrukcije;

·         hermetično zaščitena izvedba;

·         nerjaveče jeklo;

·         odporno proti koroziji;

·         minimalni temperaturni vplivi;

·         merimo: tlak,nateg,strig in zvijanje;

 

 

Princip delovanja PF pretvornika:

 

Ob delovanju zunanje sile na konstrukcijo se le-ta deformira . Čeprav so te spremembe izredno majhne, jih lahko spremljamo s PF pretvornikom. Ko v konstrukcijo naredimo majhno izvrtino se tudi ta deformira proporcionalno obremenitvi.

 

S tem, ko v izvrtino vtisnemo PF pretvornik lahko spremembo ( okrogla @ ovalna@ napetost) merimo izjemno natančno.

 

Označbe na pretvorniku kažejo smer, v kateri pretvornik zazna napetosti v konstrukciji.

 

Odvisno od tipa mehanske konstrukcije in načina obremenitve lahko uporabimo več metod merjenja.

Osnovni načini so: tlak, raztezek in strig. Poleg teh osnovnih smeri lahko merimo še uklon in zvijanje.

 

Shema vgradnje PF merilnika

 

 

Zahteve:

 

·         Zagotoviti moramo, da je razlika mehanske napetosti pri polni obrementvi in 

       neobremenjeni konstrukciji zadostna. Samo tako lahko dobimo uporaben merilni signal.

·         POZOR: Preveriti je potrebno, da posegi v konstrukcijo ( kot posledica vrtanja ) ne

       povzročajo prekoračitve dovoljenih napetosti.

·         PF pretvornik lahko uporabimo v namene, za katere so običajne merilne celice 

       neuporabne zaradi oblike, velikosti, cene ali zanesljivosti.

 

 

Navodila za vgradnjo:

 

Točka, v katero vtisnemo PF pretvornik, je zelo pomembna. Najbolje je, da ga vgradimo tam, kjer pričakujemo ponovljivo in enakomerno napetost v materialu. Postavimo ga čim bližje nevtralne osi sil, ki jih ne želimo meriti.

 

Izvrtino moramo izvrtati strojno oz. z ustreznim priborom. Pretvornik vtisnemo vanjo z vretensko prešo. Pri tem uporabimo mazivo, ki prepreči, da bi se pretvornik poškodoval ob vgradnji.

 

Najbolj občutljiv del pretvornika so opne. Pazite, da jih pri vgadnji ne poškodujete.

 

Trdota kovinskega dela pretvornika je približno Rockwell C 42. Najboljše rezultate dobimo, če pretvornik vtisnemo v strukturo s trdoto Rockwell C 38 ali manj.

 

Po montaži zaščitite pretvornik in izvrtino pred rjavenjem z zaščitnim premazom, barvo ali drugim zaščitnim sistemom.

 

Izhod kabla iz pretvornika pričvrstite.

 

·         POZOR:Običajno zaznamo premik ničelnega signala po vgradnji. Velikost premika je

       odvisna od ovalnosti izvrtine. Ta odmik lahko kompenziramo v merilnem instrumentu, ki

       pretvarja signal iz pretvornika v prikaz oz. normirani signal.

 

Način vgradnje PF merilnika glede na želeno meritev.

 

 

Povezovanje - ožičenje:

 

·         PF pretvornik je vezan v polni mostiček (Wheatstone ). Ta vezava daje izhodni signal z

       majhnimi napakami linearnosti, histereze in ponovljivosti.

·         Pretvornik ima 4 žilni kabel, dolžine 0,5 m z oklopom. Oklop je "plavajoči" in zagotavlja

       odpornost na motnje.

·         Ko merimo obremenitev v več točkah, povežemo posamezne pretvornike vzporedno.

       Tako dobimo merilni signal, ki je enak matematičnemu povprečju posameznih signalov.

·         Pri povezovanju več pretvornikov moramo posebno paziti na orientacijske označbe , da

       dobimo ustrezno polariteto signalov.

 

 

Tehnični podatki:

 

Napajalna napetost

 

5...15V

 

Vhodna upornost

 

700+-25 Ohm

 

Izhodna upornost

 

700+-25 Ohm

 

Minimalna vrednost napetosti

Za jeklo v tlačni in natezni smeri

 

 

=>20 N/kvadr. mm

 

Za jeklo v strižni smeri

 

=>10 N/kvadr. mm

 

Izhodna napetost
pri tej obremenitvi (=FS):

Za jeklo v tlačni in natezni smeri

 

 

=>0.2 mV/V

 

Za jeklo v strižni smeri

 

=>0.2 mV/V

 

Ničelna izhodna napetost

 

<0.5 mV/V

 

Ponovljivost

 

<0.1%FS

 

Temp. vpliv na občutljivost

 

<0.035%FS/stopinjo C

 

Temperatura delovanja

 

-40...+80 stopinj C

 

Temperatura skladiščenja

 

-50...+90 stopinj C

 

Izolacijska upornost

 

>5000 MOhm

 

Zaščita (DIN 40050)

 

IP 67

 

Dolžina kabla

 

0.5m

 

     

 

Uredi nogo